Main menu

Agata Marjańska

pedagog, terapeuta, coach

Zajęcia mają na celu zwrócenie uwagi dzieci na bezpieczne korzystanie z Internetu i poruszanie się w nim. Odpowiadać będziemy na pytania, jak rozpoznawać zagrożenia w sieci i się przed nimi bronić; co warto umieszczać na swoich profilach społecznościowych; gdzie w razie potrzeby, szukać pomocy; 

Korzyści dla uczestników:

- nabycie umiejętności rozpoznawania sytuacji potencjalnie groźnych

- wypracowanie metod reagowania w takich sytuacjach 

- zdobycie wiedzy o miejscach, gdzie udziela się pomocy 

Dla kogo: uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej

Czas trwania: 6  godz. zegarowe

Cena: 800 zł