Main menu

Agata Marjańska

pedagog, terapeuta, coach

Jednym z elementów profilaktyki uzależnień, jest prowadzenie przez młodych ludzi zdrowego stylu życia. Podczas warsztatów uczestnicy będą zastanawiać się, jak mogą to robić. Młodzież będzie wypracowywać pomysły na pozytywne zaspokajanie swoich potrzeb oraz na dbałość 

o własne zdrowie psychofizyczne. Dowiedzą się z jakich powodów ich rówieśnicy sięgają po używki i jakie mogą być tego konsekwencje.

Duży nacisk podczas spotkania, położony będzie na uczenie się asertywnej odmowy oraz sposobów reagowania, kiedy ktoś proponuje narkotyki, papierosy, alkohol;

Korzyści dla uczestników:

- poznanie swoich mocnych stron

- zdobycie wiedzy na temat przyczyn i skutków uzależnień

- diagnoza własnego stylu życia

- zdobycie umiejętności udzielania odmowy asertywnej

Dla kogo: uczniowie klas V, VI szkoły podstawowej

Czas trwania: 6  godz. zegarowe

Cena: 800 zł