Main menu

Agata Marjańska

pedagog, terapeuta, coach

„Rodzic naszego ucznia”

Nauczyciele coraz częściej komunikują trudności w porozumieniu się z rodzicami swoich uczniów. Podczas warsztatu nauczyciele będą pracować nad pozytywnymi sposobami współpracy z rodzicami oraz rozwiązywaniem ewentualnych  konfliktów. Szukać będą najskuteczniejszych metod by z rodzica – wroga mieć rodzica współpracującego. Doskonalenie umiejętności konstruktywnego porozumiewania się z rodzicami zawierać będzie elementy pozytywnej informacji zwrotnej, narzędzi aktywnego słuchania. 

 Korzyści dla uczestników:

- wypracowanie skutecznych sposobów nawiązywania współpracy z rodzicami

- zwiększenie kompetencji w pracy z rodzicami

-  wzrost pewności siebie w pracy z rodzicami

 Dla kogo: nauczyciele (grupa max. 12 osób)

Czas trwania: 6  godz. zegarowe

Cena: 800 zł