Main menu

Agata Marjańska

pedagog, terapeuta, coach

Warsztat „Dam radę”

W każdej szkole czy klasie uczą się tzw. „trudne dzieci”. Warsztat ten jest przeznaczony właśnie dla  nich. Dzieci będą uczyć się, jak przezwyciężać swoje problemy, jak radzić sobie  z trudnymi emocjami. Poznawać będą pozytywne sposoby na rozładowanie złości. 

Korzyści dla uczestników:

- poznanie swoich mocnych stron

- budowani poczucia wartości

- nabycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z emocjami

 

Dla kogo: uczniowie sprawiający problemy wychowawcze,  klas  I - VI szkoły podstawowej (grupa max. 12 osób) 

Czas trwania: 6  godz. zegarowe

Cena: 800 zł